മലബാര്‍ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ|THEJAS NEWS|ELECTION SPECIAL

-പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകന്‍ എന്‍ പി ചെക്കുട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ -മലബാര്‍ മേഖലയില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് മേല്‍ക്കൈ -ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രാഷ്ട്രീയാവബോധം ഉള്ള മേഖലയാണിത് -ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു-പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകന്‍ എന്‍ പി ചെക്കുട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍

-മലബാര്‍ മേഖലയില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് മേല്‍ക്കൈ

-ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രാഷ്ട്രീയാവബോധം ഉള്ള മേഖലയാണിത്

-ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു

RELATED STORIES

Share it
Top