Videos

ഇവർ അതിജീവനത്തിന്റെ പാട്ടുകാർ |THEJAS NEWS| Casteless Collective|

-പാട്ട് ഒരു ആയുധമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? -കാണുക, കേൾക്കുക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരേ സമരമാവുന്ന ഈ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള പാട്ടുകൾ

X

Next Story

RELATED STORIES

Share it