ജനവിരുദ്ധഹർത്താൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു

മുസ്‌ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു അക്രമിച്ചു വ്യാപാരികളും സിപി എമ്മും എസ് ഡിപിഐയും ചെറുത്തത് സ്വാഭാവികം

മുസ്‌ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു അക്രമിച്ചു വ്യാപാരികളും സിപി എമ്മും എസ് ഡിപിഐയും ചെറുത്തത് സ്വാഭാവികം
shanu

shanu

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top