ഹൈപ്പർ ലൂപ് യാത്ര ഇനി ഇന്ത്യയിലും

ഏറ്റവും നവീന യാത്ര വാഹനമായ ഹൈപ്പർലൂപ്പ് നാല് വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യയിൽ ഓടി തുടങ്ങുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത വിർജിൻ ഹൈപ്പർലൂപ്പ് ഇന്ത്യ മിഡീൽ ഈസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹർജ് ധലിവാൽ തേജസ് ന്യൂസിനോട് പങ്കുവച്ചു.

RELATED STORIES

Share it
Top