എന്തിനും ഏതിനും യുഎപിഎ ചാർത്തുമ്പോൾ

യുഎപിഎ പോലുള്ള വംശീയനിയമങ്ങൾ ബാലിശമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതികരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയുടെ ഭാവി എന്താവും?


-എന്തിനും ഏതിനും യുഎപിഎ ചാർത്തുമ്പോൾ


RELATED STORIES

Share it
Top