ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു

നേരത്തെ 1.5 ജിബി ദിനവും കിട്ടിയിരുന്ന പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 28 ദിവസമായിരുന്നു. ദിവസവും 2 ജിബിയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ 24 ദിവസമാക്കി പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി കുറച്ചതായാണ് ടെലികോം ടോക് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍. 98 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്. നേരത്തെ 1.5 ജിബിയാണ് ദിനവും ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി കുറച്ചതായി ടെലികോം ടോക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നേരത്തെ 1.5 ജിബി ദിനവും കിട്ടിയിരുന്ന പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 28 ദിവസമായിരുന്നു. ദിവസവും 2 ജിബിയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ 24 ദിവസമാക്കി പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി കുറച്ചതായാണ് ടെലികോം ടോക് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡാറ്റ വേഗതയും 80 കെബിപിഎസ് ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
APH

APH

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top