യുജിസി നെറ്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പരീക്ഷ ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍

മാര്‍ച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം

യുജിസി നെറ്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പരീക്ഷ ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പരിഷ്‌കരിച്ച സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷക്കു https://ntanet.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ മാര്‍ച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. നെറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും സിലബസ് പരിഷ്‌കരിച്ചതായി നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി വിജ്ഞാപനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ 1 എല്ലാവര്‍ക്കും കോമണ്‍ ആയിരിക്കും. ugcnetonline.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍നിന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും മാറ്റം വരുത്തിയ സിലബസ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

jasir pailippuram

jasir pailippuram

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top