തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ദിനകരമുന്നണി നിര്‍ണായകം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൂന്നാംമുന്നണിഎന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദിനകനന്റെ എഎംഎംകെയുടെ മുന്നണി നാളിതുവരെയുള്ള ഭരണങ്ങളിലെ അസംതൃപ്തരുടെ വോട്ടുകള്‍ തൂത്തുവാരിയേക്കും.അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മുന്നണി നിര്‍ണായകവുമാവും.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൂന്നാംമുന്നണിഎന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദിനകനന്റെ എഎംഎംകെയുടെ മുന്നണി നാളിതുവരെയുള്ള ഭരണങ്ങളിലെ അസംതൃപ്തരുടെ വോട്ടുകള്‍ തൂത്തുവാരിയേക്കും.അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മുന്നണി നിര്‍ണായകവുമാവും.

RELATED STORIES

Share it
Top