പശുകോട്ട് തുന്നുന്ന അയോധ്യ

തണുപ്പിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും കിടാങ്ങൾക്കം അയോധ്യയിൽ കോട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. നഗരസഭ തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുവീണ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പശുക്കളുടെ ഭാഗ്യം കണ്ട് ലോകം ഞെട്ടട്ടെ.

RELATED STORIES

Share it
Top