മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ പൂട്ടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന യോഗി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവരെ അത്യാഹിത വാര്‍ഡില്‍ പൂട്ടിയിട്ടെന്നു ആരോപണം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവരെ അത്യാഹിത വാര്‍ഡില്‍ പൂട്ടിയിട്ടെന്നു ആരോപണം

RELATED STORIES

Share it
Top