പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തി ന് പോപുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ 120 കോടി! എന്താണ് സത്യം?

പോപുലർ ഫ്രണ്ടിനു എതിരെ ഇഡിയെ ഉദ്ധരിച്ച് സംഘി മീഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 120 കോടിയുടെ കെട്ടുകഥയും മറ്റു കള്ളങ്ങളും പോപുലർ ഫ്രണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നാസറുദ്ദീൻ എളമരം മറുപടി പറയുന്നു...


RELATED STORIES

Share it
Top