ന്യൂസ്‌ലന്‍ഡ് അക്രമണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല

ന്യൂസ്‌ലന്‍ഡ് മുതല്‍ ഇങ്ങ് കേരളക്കരവരെ ലോകമെമ്പാടും ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന മുസ്‌ലീംകള്‍. റോഹിന്‍ഗ്യരുടെയും വൈഗൂര്‍ മുസല്‍മാന്റെയും ഇന്ത്യയില്‍ പശുവിന്റെ പേരില്‍ തല്ലിച്ചതയ്ക്കപ്പെടുന്നവന്റെയും കേരളത്തില്‍ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ യും വേദനകള്‍

ന്യൂസ്‌ലന്‍ഡ് മുതല്‍ ഇങ്ങ് കേരളക്കരവരെ ലോകമെമ്പാടും ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന മുസ്‌ലീംകള്‍. റോഹിന്‍ഗ്യരുടെയും വൈഗൂര്‍ മുസല്‍മാന്റെയും ഇന്ത്യയില്‍ പശുവിന്റെ പേരില്‍ തല്ലിച്ചതയ്ക്കപ്പെടുന്നവന്റെയും കേരളത്തില്‍ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ യും വേദനകള്‍

RELATED STORIES

Share it
Top