ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ

വിവേചന ശക്തി നല്‍കപ്പെട്ടവര്‍ മനുഷ്യര്‍ മാത്രം

ശരിയും തെറ്റും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടാവ്‌

RELATED STORIES

Share it
Top