അച്ഛാ ദിന്‍ കിനാവുകള്‍

-നമ്മുടെ കക്കൂസുകള്‍ കാണാന്‍ നിക്ഷേപവുമായി വിദേശികള്‍ പറന്നെത്തുമെന്നാണ് മോദിജി നല്‍കുന്ന അച്ഛാ ദിന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം

-ശനിദശ മോദിദശ പരിശോധിക്കുന്നു


RELATED STORIES

Share it
Top