സിബിഎസ്ഇ: പത്താംതരം, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിറ്റു കാര്‍ഡുകള്‍

സിബിഎസ്ഇ: പത്താംതരം, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിറ്റു കാര്‍ഡുകള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പത്താംതരം, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിറ്റു കാര്‍ഡുകള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയതായി സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരീക്ഷക്കിരിത്തുന്ന എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നു അഡ്മിറ്റു കാര്‍ഡുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.

jasir pailippuram

jasir pailippuram

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top