നേര്‍വാക്ക് നിലയ്ക്കുന്നില്ല; തേജസ് തുടരും!

സത്യത്തെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലാനാഗ്രഹിച്ചവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ഞങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉറക്കെ സംസാരിക്കും.

നേര്‍വാക്ക് നിലയ്ക്കുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളുമേന്തി ദൗത്യം തുടരുകയാണ് ഞങ്ങള്‍. സത്യത്തെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലാനാഗ്രഹിച്ചവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ഞങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉറക്കെ സംസാരിക്കും. പാര്‍ശ്വവല്‍കൃതര്‍ക്കും ഇരകള്‍ക്കുമൊപ്പം ഞങ്ങള്‍ നട്ടെല്ല് നിവര്‍ത്തി നില്‍ക്കും


Admin

Admin

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top