ബാബരി മസ്ജിദ്: സുപ്രിംകോടതി വിധി അംഗീകരിക്കും

-ഇനിയും ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഭരണഘടന തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും. -മുന്നാക സംവരണത്തിലൂടെ ഭരണാഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ പാടില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്‌

-ഇനിയും ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഭരണഘടന തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും. -മുന്നാക സംവരണത്തിലൂടെ ഭരണാഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ പാടില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്‌
Afsal ph

Afsal ph

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top