അമിത് ഷാ ഇത് തുടക്കം മാത്രം..

ഒരു വർഷത്തിനും രണ്ടു മാസത്തിനുമിടെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ബി.ജെ.പി പരാജയപ്പെട്ടത്്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടുക എന്ന ബിജെപി ലക്ഷ്യത്തിന് കൂടിയാണ് സമരകേന്ദ്രമായ ദൽഹി തിരിച്ചടി നൽകിയത്.


RELATED STORIES

Share it
Top