ഈ പാട്ടുകാരി വീട്ടമ്മയെ കണ്ടോ

ദൂരെ ദൂരെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വീട്ടുജോലികളിൽ മുഴുകിനില്ക്കുമ്പോഴും വിഷാദരാഗം തുളുമ്പുന്ന ശബ്ദവുമായി ഒരു വീട്ടമ്മRELATED STORIES

Share it
Top