ആലപ്പാടിന്റെ നിലവിളിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ണുതുറക്കുന്നു

സമരക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കുതയ്യാറാണെന്ന്്് മന്ത്രി ജെ മെഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ

സമരക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കുതയ്യാറാണെന്ന്്് മന്ത്രി ജെ മെഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ


RELATED STORIES

Share it
Top