മനസ്സുതുറക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍

നിര്‍ഭയം പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ജനതയുടെ ചേതനയെ സജീവമാക്കുന്നത്. അവര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ഇഛാശക്തിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശബ്ദമില്ലാത്തവര്‍ക്കു വേണ്ടി അവര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

നിര്‍ഭയം പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ജനതയുടെ ചേതനയെ സജീവമാക്കുന്നത്. അവര്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ഇഛാശക്തിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശബ്ദമില്ലാത്തവര്‍ക്കു വേണ്ടി അവര്‍ സംസാരിക്കുന്നു... തേജസ് ന്യൂസില്‍ എല്ലാ ആഴ്ച്ചയും, ഇന്‍ഫോക്കസ്(INFOCUS)


RELATED STORIES

Share it
Top