ആലപ്പാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു; ഞങ്ങള്‍ക്ക് പിറന്ന മണ്ണില്‍ കിടന്ന് മരിക്കണം

മേല്‍ക്കോയ്മാ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവഗണിച്ച ആലപ്പാട് എന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആകുലതകളിലേക്ക് കാമറക്കണ്ണുകള്‍ പായിച്ച് തേജസ് ന്യൂസ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ്

അശാസ്ത്രീയ കരിമണല്‍ ഖനനത്തില്‍ കടലെടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം, ആലപ്പാട്. കടലിന്റെയും കായലിന്റെയും ഇടയില്‍ കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തെ യന്ത്രക്കൈകള്‍ മാന്തിയെടുത്തു കൊണ്ടു പോവുമ്പോള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് തികഞ്ഞ മൗനം. മേല്‍ക്കോയ്മാ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവഗണിച്ച ആലപ്പാട് എന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആകുലതകളിലേക്ക് കാമറക്കണ്ണുകള്‍ പായിച്ച് തേജസ് ന്യൂസ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ്

Admin

Admin

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top