ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇന്നുണ്ടായതല്ല- ഇന്‍ഫോക്കസില്‍ ഇ എം അബ്ദുറഹ്മാന്‍

1925ല്‍ ആര്‍എസ്എസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും മുമ്പുതന്നെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭൂമിക ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. നൂറു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു

1925ല്‍ ആര്‍എസ്എസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും മുമ്പുതന്നെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭൂമിക ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. നൂറു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു

RELATED STORIES

Share it
Top