പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കൊച്ചി അമൃതയില്‍ നടത്തും, സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കൊച്ചി അമൃതയില്‍ നടത്തും, സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല
RELATED STORIES

Share it
Top