പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കൊച്ചി അമൃതയില്‍ നടത്തും, സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കൊച്ചി അമൃതയില്‍ നടത്തും, സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല
SHN

SHN

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top