വയനാടിന്റെ അഭിമാനമായി ജോയൽ എന്ന ആറാംക്ലാസ്സുകാരൻ |THEJAS NEWS

-വെറും മൂന്നുമാസത്തെ പരിശീലനം -മൗത്ത് പെയിന്റേഴ്‌സിന്റെ ദേശീയ അസോസിയേഷനില്‍ അംഗത്വം

-വെറും മൂന്നുമാസത്തെ പരിശീലനം


-മൗത്ത് പെയിന്റേഴ്‌സിന്റെ ദേശീയ അസോസിയേഷനില്‍ അംഗത്വം


-നാന്നൂറ് ചിത്രങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു


-നാല് എക്‌സിബിഷനുകള്‍ നടത്തി
RELATED STORIES

Share it
Top