ആദര്‍ശമുള്ളവന്‍ ഒരു ശക്തിയെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല

-ദുർബലതകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി മുക്തൻ

-ജീവിതശൈലിയും പെരുമാറ്റവും

RELATED STORIES

Share it
Top