ആദര്‍ശമുള്ളവന്‍ ഒരു ശക്തിയെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല

-ദുർബലതകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി മുക്തൻ

-ജീവിതശൈലിയും പെരുമാറ്റവും

MTP Rafeek

MTP Rafeek

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top