അലസതയുടെ കരിമ്പടം മാറ്റി ഉണരുക

അനുദിനം സങ്കീര്‍ണമാവുന്ന ലോകവ്യവസ്ഥയില്‍ അലസതയുടെ കരിമ്പടം മാറ്റി മാനവികത ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കട്ടെ. സര്‍വ ചരാചരങ്ങളിലും പ്രപഞ്ച നിയന്താവിന്റെ കൈയൊപ്പ് തേടുന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷണ യാത്ര, ഹൃദയതേജസ്. ആഴ്ച്ച തോറും തേജസ് ന്യൂസില്‍

അനുദിനം സങ്കീര്‍ണമാവുന്ന ലോകവ്യവസ്ഥയില്‍ അലസതയുടെ കരിമ്പടം മാറ്റി മാനവികത ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കട്ടെ. സര്‍വ ചരാചരങ്ങളിലും പ്രപഞ്ച നിയന്താവിന്റെ കൈയൊപ്പ് തേടുന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷണ യാത്ര, ഹൃദയതേജസ്. ആഴ്ച്ച തോറും തേജസ് ന്യൂസില്‍


Admin

Admin

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top