സിവില്‍ സര്‍വീസ് സൗജന്യ അഭിമുഖ പരീക്ഷാ പരിശീലനം

അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 21 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 2018ലെ സിവില്‍ സര്‍വീസ് മെയിന്‍ പരീക്ഷ പാസായിരുന്നു.

സിവില്‍ സര്‍വീസ് സൗജന്യ അഭിമുഖ പരീക്ഷാ പരിശീലനം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമി നടത്തുന്ന സൗജന്യ മാതൃകാ അഭിമുഖ പരീക്ഷാ പരിശീലനം ഉടനാരംഭിക്കും. യുപിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന അഭിമുഖ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കേരളീയരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അഭിമുഖ പരീശീലനം, ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്ര, കേരളഹൗസില്‍ താമസം എന്നിവ അക്കാദമി സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും. കേരളീയരായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അഭിമുഖ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളില്‍ സൗജന്യമായി പങ്കെടുക്കാം.

അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 21 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 2018ലെ സിവില്‍ സര്‍വീസ് മെയിന്‍ പരീക്ഷ പാസായിരുന്നു. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ മെയിന്‍ പരീക്ഷാ ഹാള്‍ടിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പും പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയുമായി അക്കാദമിയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഡയറക്ടര്‍, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള, ചാരാച്ചിറ, കവടിയാര്‍ പിഒ, തിരുവനന്തപുരം-695003. ഫോണ്‍: 0471-2313065, 2311654 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കും. വെബ്സൈറ്റ്: www.ccek.org.

Sudheer H

Sudheer H

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top