ഒറ്റപ്പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

അപേക്ഷക രക്ഷിതാക്കളുടെ ഏക മകളായിരിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇരട്ട പെണ്‍മക്കള്‍, ഇരട്ട കുട്ടികളിലെ പെണ്‍കുട്ടി എന്നിവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഒറ്റപ്പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേഖലയില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് യുജിസി നല്‍കുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷക രക്ഷിതാക്കളുടെ ഏക മകളായിരിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇരട്ട പെണ്‍മക്കള്‍, ഇരട്ട കുട്ടികളിലെ പെണ്‍കുട്ടി എന്നിവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷക അംഗീകൃത യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി/കോളജ്/സ്ഥാപനത്തിലോ യുജിസി യുടെ ഗ്രാന്റ്ഇന്‍എയ്ഡ് ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള കല്‍പിത സര്‍വകലാശാലയിലോ, കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി/കോളേജ്/സ്ഥാപനത്തിലോ റഗുലര്‍ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനു റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രായം: ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിന് 40 കവിയരുത്. പട്ടിക/മറ്റു പിന്നാക്ക/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 45 വയസായിരിക്കും. www.ugc.ac.in/svsgc വഴി ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രീതി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉണ്ട്. അവസാന തിയ്യതി 2019 ജനുവരി 7.

jasir pailippuram

jasir pailippuram

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top