ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ നീറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍

കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ ആയുര്‍വേദ, സിദ്ധ, യുനാനി കോളേജുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവര്‍ഷം ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സുകളായ ബി.എ.എം.എസ്., ബി.യു.എം.എസ്., ബി.എസ്.എം.എസ്. പ്രവേശനം നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി കം എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ് യു.ജി. 2019) മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്

ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ നീറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ ആയുര്‍വേദ, സിദ്ധ, യുനാനി കോളേജുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവര്‍ഷം ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സുകളായ ബി.എ.എം.എസ്., ബി.യു.എം.എസ്., ബി.എസ്.എം.എസ്. പ്രവേശനം നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി കം എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ് യു.ജി. 2019) മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.


Admin

Admin

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top