സംസ്ഥാനത്ത് 173 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാർ

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 173 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാർ

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 173 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാർ
APH

APH

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top