Top

You Searched For "Election Commission Squad"

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: സംസ്ഥാനത്ത് പിടികൂടിയത് 31 കോടി

20 April 2019 2:10 PM GMT
44 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യവും 21 കോടിയുടെ ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളും മൂന്നു കോടിയുടെ സ്വർണവും 6.63 കോടിയുടെ പണവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Share it