കാന്‍സര്‍ ബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യചികില്‍സ നല്‍കുന്ന പദ്ധതി

കോഴിക്കോട്: കാന്‍സര്‍ ബാധിതരായ 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യചികില്‍സ നല്‍കുന്ന പദ്ധതി. നീണ്ടകാലം ചെലവേറിയ ചികിത്സ വേണ്ടിവരുന്നവര്‍ക്ക് ചികിത്സാചെലവ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോം ആവശ്യമില്ല. അതത് ആശുപത്രിയില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാമിഷന്റെ കൗണ്‍സലര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചികിത്സാചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതായി കണ്ടെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എപിഎല്‍, ബിപിഎല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും.സൗജന്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍:
1.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം
2.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂര്‍
3.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ
4.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്
5.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോട്ടയം
6.ഐ എം സി എച്ച്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
7.ഐ. സി. എച്ച്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, കോട്ടയം
8.കോഓപ്പറേറ്റീവ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, കണ്ണൂര്‍
9.റീജിയണല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍, തിരുവനന്തപുരം
10.ജനറല്‍ ആശുപത്രി, എറണാകുളം
11.മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍, കണ്ണൂര്‍
12.ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, എറണാകുളം

RELATED STORIES

Share it
Top