സൗജന്യ എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലനം

കോഴിക്കോട്: പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയില്‍ സയന്‍സ്, കണക്ക് വിഷയമെടുത്ത് കുറഞ്ഞത് 4 വിഷയത്തിനെങ്കിലും ബി ഗ്രേഡില്‍ കുറയാതെ ഗ്രേഡു ലഭിച്ചു വിജയിച്ചവരും 2018 ലെ മെഡിക്കല്‍ പൊതുപ്രവേശനപരീക്ഷയില്‍ 15 ശതമാനം കുറയാതെ സ്‌കോര്‍ നേടിയവര്‍ക്കും 2019 ലെ മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷക്ക് മുമ്പായി ഒരു വര്‍ഷത്തെ കോച്ചിങ് ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ഥി-വിദ്യാര്‍ഥിനികളില്‍ നിന്നും  പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനു പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനവകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2018 ലെ മെഡിക്കള്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷാപരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതും 25 ശതമാനം കുറയാതെ സ്‌കോര്‍ നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും മതിയായ അപേക്ഷകരില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പരാമര്‍ശിത പരിശീലനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാല്‍ രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ വീണ്ടും ഈ കോച്ചിംഗ് ക്ലാസിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത പ്രവേശന പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പേര്, മേല്‍വിലാസം ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, പരിശീലനം ക്രമീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് പരിശീലനത്തിന് പങ്കെടുത്തതിനുള്ള രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രം സഹിതം തയ്യാറാക്കുന്ന അപേക്ഷ പ്ലസ് ടു പരിക്ഷയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും, 2018 പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ സ്—കോര്‍ ഷീറ്റിന്റെയും പകര്‍പ്പ്, ജാതി, വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസന ഓഫീസര്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 30 ന്  5 മണിക്ക് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത  സമയത്തിനകം ലഭിക്കാത്തതും, ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഇല്ലാത്താതുമായ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഫോണ്‍ : 0495 2376364.

RELATED STORIES

Share it
Top