സ്വാശ്രയ എന്‍ജിനീയറിങ്, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍: താല്‍ക്കാലിക പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ എന്‍ജിനീയറിങ്, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കോളജുകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, രജിസ്റ്റേഡ് ട്രസ്റ്റ്, രജിസ്റ്റേഡ് സൊസൈറ്റി ക്വാട്ടാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കോളജ്, കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ംംം.രലല.സലൃമഹമ.ഴീ്.ശി എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
റവന്യൂ അധികാരികളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ്, കോളജ് അധികാരികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ വെവ്വേറെ മേല്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ലിസ്റ്റുകള്‍ സംബന്ധമായ പരാതികളും അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും നാളെ വൈകീട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പായി പ്രവേശനപ്പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. വൈകി ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍, രേഖകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

RELATED STORIES

Share it
Top