സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍?സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഇവന്റുകളും ട്രോളുകളും ട്വീറ്റുകളുമൊക്കെ എങ്ങിനെയായിരിക്കും. രസകരമായിരിക്കുമല്ലേ. ഫോട്ടോകള്‍ താഴെ കാണാം.[caption id="attachment_32659" align="aligncenter" width="701"]indipendance 1 1. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍[/caption][caption id="attachment_32660" align="aligncenter" width="701"]indipendance 2 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍[/caption][caption id="attachment_32664" align="aligncenter" width="701"]independence8 3.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ബുക്ക് മൈ ഷോ[/caption][caption id="attachment_32665" align="aligncenter" width="701"]independence 6 4.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് സൊമാറ്റോ[/caption][caption id="attachment_32666" align="aligncenter" width="701"]independence 7 5..സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് വാട്‌സ്അപ്പ്[/caption][caption id="attachment_32668" align="aligncenter" width="701"]independence 11 6.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഗൂഗിള്‍[/caption][caption id="attachment_32669" align="aligncenter" width="701"]independence 10 7.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ബിസ്ഫീഡ്[/caption]

[caption id="attachment_32670" align="aligncenter" width="702"]independence 12 8.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഐആര്‍സിടിസി[/caption][caption id="attachment_32671" align="aligncenter" width="701"]indipendence 13 9.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഓല[/caption][caption id="attachment_32672" align="aligncenter" width="701"]indipendence 3 10.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഭാരത് മാട്രിമണി[/caption][caption id="attachment_32674" align="aligncenter" width="701"]youtube 11.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍[/caption][caption id="attachment_32675" align="aligncenter" width="701"]google map 12.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ്[/caption]
അവലംബം:

RELATED STORIES

Share it
Top