സംസ്ഥാന ബജറ്റ്:പൂര്‍ണ രൂപം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണരൂപം:

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.thejasnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FBudget-2018-mal-1.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

RELATED STORIES

Share it
Top