പുരാവസ്തു വകുപ്പില്‍ അപേക്ഷിക്കാം

പുരാവസ്തു വകുപ്പില്‍ വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്ക് താല്‍ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുരാവസ്തു പൊതുജന സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ കം അമിനിറ്റി സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റിലാണ് നിയമനം.
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കം വര്‍ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് (എണ്ണം1) പ്രതിമാസ വേതനം  25,000 രൂപ, ആര്‍ക്കിയോളജി / മ്യൂസിയോളജി ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള എം എ ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ പിജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ആര്‍ക്കിയോളജി/ മ്യൂസിയോളജി, യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. ആര്‍ക്കിയോളജി വകുപ്പിലോ ആര്‍ക്കിയോളജി/ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മ്യൂസിയങ്ങളിലോ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത സേവന പരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രായപരിധി  40 വയസ്സ്.
ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ് (എണ്ണം1) പ്രതിമാസ വേതനം  19,000 രൂപ, അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള  ബിരുദമാണ് യോഗ്യത.
അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഉഇഅ/ഇഛജഅ  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റായി ഒരു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്. ഡേ വാച്ചര്‍ (എണ്ണം1) പ്രതിമാസ വേതനം  17,000 രൂപ, എസ്എസ്എല്‍സി, സമാന ജോലിയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ  പരിചയം ഉണ്ടാവണം.  പ്രായപരിധി  40 വയസ്സ്. നൈറ്റ് വാച്ചര്‍ (എണ്ണം1) പ്രതിമാസ വേതനം  17,000 രൂപ, എസ്എസ്എല്‍സി, സമാന ജോലിയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടാവണം. പ്രായപരിധി  40 വയസ്സ്.
ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍ (എണ്ണം1) പ്രതിമാസ വേതനം 17,000 രൂപ.  ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.  പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്.  പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റീജ്യനല്‍ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ലാബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന    മൊബൈല്‍ യൂനിറ്റ് ടു സപ്പോര്‍ട്ട് കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റിലാണ് മറ്റ് ഒഴിവുകള്‍. കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് (എണ്ണം 1) പ്രതിമാസ വേതനം 25,000 രൂപ കെമിസ്ട്രിയില്‍ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാല ബിരുദം വേണം. ആര്‍ട്ട് ആന്റ് ഒബ്ജക്ട് കണ്‍സര്‍വേഷനില്‍ മൂന്നാഴ്ചയില്‍  കുറയാത്ത പരിശീലനം. സമാന മേഖലയില്‍  മൂന്നു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തസ്തികയ്ക്കും ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 40 വയസ്സാണ്. വെള്ളപേപ്പറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും ബയോഡാറ്റയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകളും 28ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, പുരാവസ്തു വകുപ്പ്, സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരം, ഫോര്‍ട്ട് പിഒ, തിരുവനന്തപുരം-  23 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം.  കവറിനു മുകളില്‍ തസ്തികയുടെ പേര് എഴുതണം.
പദ്ധതിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം അല്ലെങ്കില്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനം ഏതാണോ ആദ്യം അതുവരെയാണ് നിയമന കാലാവധി.  പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 994783277, 9496365625.

RELATED STORIES

Share it
Top