നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ പുനര്‍നിര്‍ണയം നടത്തും: ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി 3200 ഹെക്റ്ററില്‍ കുറയാത്ത വിധം അതിരുകള്‍ പുനര്‍നിര്‍ണയം നടത്താന്‍ ഉത്തരവിട്ടതായി മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി പുനര്‍ നിര്‍ണയം നടത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി 10 ജില്ലകളിലായി 2629 ഹെക്റ്റര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതില്‍ 1469 ഹെക്റ്റര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1,122 ഹെക്റ്റര്‍ ഭൂമിക്കായി നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

RELATED STORIES

Share it
Top