നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം പൂര്‍ത്തിയായില്ല

ബദിയടുക്ക: വര്‍ഷം രണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതെ ബോളുക്കട്ടയിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം നോക്കുകുത്തിയായി മാറുന്നു. പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കമ്പനികളെ കിട്ടാത്തതിനാല്‍ പണം നീക്കിവച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി പുര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സിന്തറ്റിക് നിലം, വയറിങ്ങ്, പ്ലമ്പിങ്ങ് എന്നിവക്കാണ് ഗവ. അംഗീകൃത കമ്പനികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കുന്നതിന് നാലു ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചത്.
2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാണ് തുക നല്‍കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിനാല്‍ ടെന്‍ഡറാക്കി പദ്ധതി മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.
2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവില്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ ഷട്ടില്‍ കോര്‍ട്ട് സ്‌റ്റേഡിയം നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചത്.
യുവജനങ്ങളില്‍ കായിക മല്‍സരങ്ങള്‍ പ്രോല്‍സഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്‌റ്റേഡിയം പണിയാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി തീരുമാനിച്ചത്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമെടുത്ത് നിര്‍മിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം.
നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നതിനാല്‍ പഞ്ചായത്ത് 25 ലക്ഷം രൂപക്ക് ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. നിയമാവലി തയ്യാറാക്കി ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കോ സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്കോ നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി വര്‍ഷംതോറും കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

RELATED STORIES

Share it
Top