തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പദ്ധതി നിര്‍വഹണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കണം: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

പത്തനംതിട്ട: പുതിയ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണം എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നപൂര്‍ണാദേവി പറഞ്ഞു. പദ്ധതികളുടെ വെറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള വെറ്റിങ് ഓഫിസര്‍മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിങ് ഓഫിസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്.
ജില്ലയില്‍ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒഴികെ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ തന്നെ അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏപ്രി ല്‍ മാസത്തില്‍ തന്നെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണം ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിന് 12 മാസം ലഭിക്കുമെന്നതിനാല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയണം.  ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പദ്ധതി തുക വിനിയോഗം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമം തദ്ദേശ ഭരണ ഭാരവാഹികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭാ ഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
യോഗത്തില്‍ വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ ഭാരവാഹികള്‍, വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, വെറ്റിങ് ഓഫിസര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തു.

RELATED STORIES

Share it
Top