ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാത്ത ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക്എതിരേ നടപടിതിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലെ കോഴിക്കോട്, മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാതിരുന്ന ജൂനിയര്‍ റസിഡന്റ്, സീനിയര്‍ റസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരേ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പട്ടിക ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

RELATED STORIES

Share it
Top