കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കും

തൊടുപുഴ: കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഉടനെ മറയൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും. മറയൂര്‍ ചന്ദന റിസര്‍വിനു കീഴിലെ 25 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ച പവര്‍ സ്റ്റേഷന്റെ നിര്‍മാണജോലികള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു.
സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതോടെ ഇരുട്ടുവീണ മറയൂരിലെ വനപാതകളും കുടിലുകളും പ്രകാശപൂരിതമാവും. മറയൂര്‍ പുറവയല്‍ ആദിവാസികുടിയിലാണ് അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതോടെ പവര്‍കട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഗ്രാമമായി പുറവയല്‍ കുടിയും മാറും. സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കിവരുന്ന മൈക്രോ ഗ്രിഡ് വില്ലേജ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറയൂര്‍ പുറവയല്‍ ആദിവാസി കോളനിയില്‍ സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്റെ നിര്‍മാണം തുടങ്ങിയത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സീഡാക്ക് ഇലക്‌ട്രോണിക് ഗ്രൂപ്പാണ് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന പവര്‍ സ്റ്റേഷന്റെ നിര്‍മാണ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അനര്‍ട്ടാണ് സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നല്‍കിയത്. മറയൂരിലെ ചന്ദന റിസര്‍വിനുള്ളില്‍ 25 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് പുറവയല്‍ ആദിവാസി കോളനി. ഇവര്‍ക്കായി 25 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സോളാര്‍ പവര്‍ സ്റ്റേഷന്റെ നിര്‍മാണമാണ് സീഡാക്ക് പവര്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവരുന്നത്. വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനു പുറമേ കോളനിയുടെ വഴിയോരങ്ങളില്‍ തെരുവു വിളക്കുകള്‍, സൗരോര്‍ജ വേലി എന്നിവ നിര്‍മിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം.

RELATED STORIES

Share it
Top