എസ്എസ്എല്‍സി ഫലം പുറത്തുവന്നു; 95.98 ശതമാനം വിജയം


തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നു. 98.98 ആണ് വിജയശതമാനം. വിജയശതമാനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 96.59 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിജയശതമാനം. 20967 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എപ്ലസ് നേടി. 1174 സ്‌കൂളുകളില്‍ നൂറു ശതമാനം വിജയം. ഇതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ എണ്ണം 405 ആണ്. ചാലപ്പുറം ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പരീക്ഷക്കിരുത്തി സമ്പൂര്‍ണവിജയം നേടിയത്. 437156 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹരായി. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പത്തനംതിട്ട (98.82) ജില്ലയില്‍. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് (89.65) വയനാട്ടിലാണ്.

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിജയശതമാനം-91.95, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം വിജയശതമാനം- 82.55, മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ വിജയശതമാനം- 96.28, ഗള്‍ഫ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിജയശതമാനം- 98.64, ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിജയശതമാനം- 75.85. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരീക്ഷിരുത്തി 100% വിജയം നേടിയ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍- എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്., കോട്ടോര്‍,മലപ്പുറം ( 854)
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എപ്ലസ് നേടിയ സ്‌കൂള്‍ പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്., എടരിക്കോട്,മലപ്പുറം (186) ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരീക്ഷക്കിരുത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ ദേവതാര്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്.,താനൂര്‍,മലപ്പുറം (913), ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരീക്ഷക്കിരുത്തിയ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.,എടരിക്കോട്,മലപ്പുറം (2233).

ഫലമറിയാന്‍: http://www.results.itschool.gov.in/

[related]

RELATED STORIES

Share it
Top