എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം : ആലപ്പുഴയില്‍ 24,594 കുട്ടികള്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിആലപ്പുഴ: എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയില്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയ 25,091 കുട്ടികളില്‍ 24,594 പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടി.ഇതില്‍ 934 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.98.019 ആണ് ജില്ലയുടെ വിജയശതമാനം.90 സ്‌കൂളുകള്‍ 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സ്‌കൂളുകള്‍ ഏറ്റവുമധികം മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ്.ഇവിടെ 35 സ്‌കൂളുകളില്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും വിജയിച്ചു.ഏറ്റവുമധികം വിദ്യാര്‍ഥികളെ പരീക്ഷക്കിരുത്തിയതും മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ്.8,091 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇവിടെ പരീക്ഷയെഴുതി.7,965 പേര്‍ വിജയിച്ചു.വിജയശതമാനം 98.44.ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയത് കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണെങ്കിലും കൂടുതല്‍ വിജയശതമാനം നേടിയത് ഇവിടെയാണ്.2,341 പേര്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയതില്‍ 2,323 പേരും വിജയിച്ചു.വിജയശതമാനം 99.23 ആണ്.വിജയശതമാനത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയാണ്.ആലപ്പുഴ 98.19 ആണ് വിജയശതമാനം.8,091 പേര്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയതില്‍ 7,965 പേര്‍ വിജയിച്ചു.ചേര്‍ത്തല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയാണ് പിന്നില്‍ വിജയശതമാനം 97.2 ആണ്.7,495 കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയതില്‍ 7272 പേര്‍ വിജയിച്ചു. എ പ്ലസുകാര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാവേലിക്കരയിലാണ്.392 പേര്‍ ഇവിടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.തൊട്ടുപിന്നില്‍ ആലപ്പുഴയാണ്.258 പേര്‍ ഇവിടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി.ചേര്‍ത്തലയില്‍ 214 കുട്ടികളും കുട്ടനാട്ടില്‍ 70 കുട്ടികളും എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.

RELATED STORIES

Share it
Top