എല്ലാ കൃഷിഭവനുകളിലും വിള ആരോഗ്യകേന്ദ്രം: മന്ത്രി വി എസ് സുനില്‍കുമാര്‍

തൃശൂര്‍: സംസ്ഥാനത്തെ 1039 കൃഷിഭവനുകളിലും വിള ആരോഗ്യകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വ. വി എസ് സുനില്‍കുമാര്‍. താന്ന്യം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്‍ വിള ആരോഗ്യകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിള പരിപാലനകേന്ദ്രം വഴി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ജൈവരീതിയിലുള്ള കൃഷി പരിപാലനങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും. കര്‍ഷകരെ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷിചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും വിളവ് ഇരട്ടിയാക്കാനും സാധിക്കും. കൃഷിഭവനുകളെ കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയര്‍ത്തുന്നത്. 500 പുതിയ വിള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുക. രണ്ട് വര്‍ഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കൃഷിഭവനുകളിലും വിള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കാര്‍ഷിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അഗ്രോ സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കര്‍ഷക മിത്ര പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലാണ്. രണ്ട് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചു. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കാര്‍ഷിക കര്‍മസേനകള്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 200 കാര്‍ഷിക കര്‍മസേനകളാണ് ആരംഭിക്കുക. ഒരു കാര്‍ഷിക കര്‍മസേനയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കു മെന്നും മന്ത്രി സുനില്‍ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

RELATED STORIES

Share it
Top