ആശകളും ആശങ്കകളും പങ്കുവച്ച് മൂപ്പൈനാട് കര്‍ഷകസഭ

മേപ്പാടി: ആശകളും ആശങ്കകളും പങ്കുവച്ച് മൂപ്പൈനാട് കൃഷിഭവന്‍ കര്‍ഷകസഭ. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ 16 വാര്‍ഡുകളിലുമായി നടന്ന കര്‍ഷകസഭയില്‍ ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി പ്രകാരം പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ കുരുമുളകു വികസനം, പച്ചക്കറി വികസനം, ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.
മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ ആവശ്യകത, മണ്ണ് എടുക്കേണ്ട വിധം, പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വളം നല്‍കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കര്‍ഷക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരിച്ചു. വന്യമൃഗശല്യം മൂലം കൃഷിയിറക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നു യോഗത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. കുരങ്ങുശല്യമാണ് പ്രധാനം. കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്ന കുരങ്ങുകള്‍ പച്ചക്കറി, പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍ തിന്നുനശിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇതിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആവശ്യം. കവുങ്ങ് കൃഷിക്കും കാപ്പി കൃഷിക്കുമായി കൃഷിവകുപ്പ് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുക, വളം നല്‍കേണ്ട സമയത്തിനു മുമ്പുതന്നെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാക്കുക, വളം നല്‍കുന്ന പദ്ധതികള്‍ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് നടപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി. വാര്‍ഡ് മെംബര്‍മാരുടെ അധ്യക്ഷതയിലാരുന്നു യോഗം.

RELATED STORIES

Share it
Top