ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതോല്‍പാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചു

എസ് ഷാജഹാന്‍
പത്തനംതിട്ട: കനത്ത വേനല്‍ മുന്നില്‍ കണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ സംരണികളില്‍ പരമാവധി ജലം സംഭരിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ് ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സംഭരണികളില്‍ ശേഷിയുടെ 72 ശതമാനം ജലം ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നില്‍പ്പെടുന്ന അണക്കെട്ടുകളില്‍ സംഭരണ ശേഷിയുടെ 73 ശതമാനവും ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടില്‍ 70 ശതമാനവും ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നില്‍ 40 ശതമാനവും ജലമാണുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദന കേന്ദ്രങ്ങളായ  ഇടുക്കിയില്‍ 66 ശതമാനവും ശബരിഗിരി പദ്ധതിയുടെ സംഭരണികളില്‍ 84 ശതമാനവും ജലമുണ്ട്. കുണ്ടലയില്‍ പരമാവധി ജലം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മറ്റ് പ്രധാന സംഭരണികളില്‍ മാട്ടുപ്പെട്ടി 80 ശതമാനവും അണയിറക്കല്‍ 90 ശതമാനവും കുറ്റിയാടിയില്‍ 61 ശതമാനവും ഇടമലയാറില്‍ 70 ശതമാനവും പൊന്‍മുടിയില്‍ 86 ശതമാനവും നേര്യമംഗലത്ത് 66 ശതമാനവും ഷോളയാര്‍ 94 ശതമാനവും താരിയോട് 61 ശതമാനവും പൊറിംഗല്‍ 23 ശതമാനവും ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ 65 ശതമാനവുമാണ് സംഭരണശേഷി. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1965.77 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജലം കൂടുതലായി സംഭരണികളിലുണ്ട്. ഇത് കെഎസ്ഇബിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമാണ്. 2012ല്‍ 1750.30 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റും 2013ല്‍ 3134.89 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റും 2014ല്‍ 3201.30 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റും,
2015ല്‍ 2741.78  ദശലക്ഷം യൂനിറ്റും 2016ല്‍ 1930.70 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റും വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജലം സംഭരണികളിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, 2017 അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 2996.47 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റാണ് സംഭരണ ശേഷി. 2017ലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളില്‍ നിന്നുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ ശരാശരി ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതോല്‍പാദനം 8.662 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി വൈദ്യുത ഉപഭോഗം 64.73 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റാണ്. ശനിയാഴ്ച 63.20 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ്് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ 9.27 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് ആഭ്യന്തരമായി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുകയും 53.93 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പീക്ക് ലോഡ് സമയങ്ങളില്‍ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിന്റെ 65.47 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. സംഭരണികളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതാണ് വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം വെട്ടിക്കുറച്ച് പരമാവധി ജലം സംഭരിക്കുന്നതിന് കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിനെ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഒരു ദിവസം സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

RELATED STORIES

Share it
Top