അമ്മയ്ക്ക് സ്‌നേഹ മുത്തം നല്‍കുന്ന കുഞ്ഞങ്ങള്‍

cat

അമ്മയ്ക്ക് സ്‌നേഹ മുത്തം നല്‍കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുപൂച്ചകള്‍

ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നത് അസീം അശ്‌റഫ്
പുണയൂര്‍ക്കുളം

RELATED STORIES

Share it
Top