അഞ്ചു കോടി ചെലവില്‍ സാന്‍ബാങ്ക്‌സ് റോഡ് നവീകരണം

വടകര: ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ സാന്‍ബാങ്ക്‌സിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. അഞ്ച് കോടി ചെലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒന്നരയടിയോളം റോഡ് ഉയര്‍ത്തിയും ഒമ്പത് മീറ്ററായി വീതി കൂട്ടിയുമാണ് നവീകരണം. നാല് മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.    വടകര പഴയ ദേശീയപാത മുതല്‍ ഒന്തം ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ് വഴി സാന്‍ബാങ്ക്‌സിലേക്കുള്ള 3.87കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് ആണ് ഇപ്പോള്‍ റീ ടാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. റോഡിലെ രണ്ട് കലുങ്കുകള്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് പുതിയതായി നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയവളപ്പിലെ പാലം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് നിര്‍മ്മിക്കും. അപകടാവസ്ഥയിലായ പാലം മാറ്റി നിര്‍മ്മിക്കണമെന്നത് ഏറെ കാലമായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു.റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിഡബ്ലുഡി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാന്‍ബാങ്ക്‌സിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ ഒന്തം ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങി മനാര്‍മുക്ക് വഴി പാണ്ടികശാല വളപ്പ് റോഡ്-പുറങ്കര അഴിത്തല സാന്‍ബാങ്ക്‌സിലേക്കും, സാന്‍ബാങ്ക്‌സില്‍ നിന്നും വടകരയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ പാക്കയില്‍ റോഡ് മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ് വഴി ഒന്തം ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജിലെത്തണമെന്നുമാണ് നിര്‍ദേശം.

RELATED STORIES

Share it
Top